Kantoor setting

Deense netsnoeren: extra gevoelig

Er is een grote verscheidenheid aan netsnoeren. Bovendien heeft elk land zijn eigen specificaties. In deze serie beschrijven we een aantal van de meest opmerkelijke specificaties van internationale soorten voedingskabels. In deze uitgave: Deense netsnoeren.

Wereldwijd zijn er op dit moment zo’n vijftien verschillende soorten pluggen in gebruik voor huishoudelijke toepassingen. Ze hebben allemaal een letter toegewezen gekregen door het Amerikaanse Department of Commerce International Trade Administration (ITA). Dat begint bij de A en eindigt bij de O.

electricity tiles type K 200 px

Type K is de Deense standaard. Opmerkelijk zijn de speciale type pluggen die Denemarken kent voor gevoelige apparatuur (zoals computers) en apparaten voor de medische sector.

Gevoelige apparatuur
‘Afsnit 107-2-D1, Standard Sheet DK 2-5a’ beschrijft de eisen waaraan pluggen moeten voldoen die gebruikt worden in apparatuur die gevoelig is voor voltagepieken en -schommelingen. De contactpennen op data circuit plug zijn platter, niet afgerond en kennen een rating tot 16A/250V.

Medische apparaten
De eisen aan medical grade  pluggen zijn vastgelegd in ‘Afsnit 107-2-D1, Standard Sheet DK 2-8a’. Deze medische plug heeft een platte fase pen en een ronde nul pen, met een rating tot 16A/250V.

 DK 2 5a socket 1   DK 2 5a plug   DK 2 8a socket   DK 2 8b plug
DK 2-5a socket  DK 2-5a plug  DK 2-8a socket   DK 2-8a plug 


De organisatie die in Denemarken op standaarden toetst is DEMKO.