Kantoor setting

Kwaliteit

Omdat élke kabel van hoogwaardige kwaliteit moet zijn, werken we volgens strikte kwaliteitsnormen. Door deze als leidraad te hanteren bij al onze dagelijkse werkzaamheden, zijn we in staat om u de beste oplossing en de juiste kwaliteit tegen de beste prijs en een hoge klanttevredenheid te leveren. Voor ons kwaliteitssysteem hebben we van TÜV Nederland het ISO 9001-certificaat gekregen. En uiteraard voldoen we aan de Europese richtlijnen REACH en RoHS.

ISO 9001

Vanuit onze kernwaarden hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld waarmee we op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doen (zorg, beheersing en borging). Tijdens de jaarlijks terugkerende audits tonen we aan dat het systeem beantwoordt aan de hoge eisen van ISO 9001 kwaliteitsbeheer. Door dit systeem als leidraad te hanteren in onze dagelijkse werkzaamheden, zijn we in staat om tegen een hoge klanttevredenheid, de beste oplossing en de juiste kwaliteit voor de beste prijs te leveren.

Hoge kwaliteitseisen

Aan kabelassemblage worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Om daaraan te voldoen, investeren we op alle mogelijke manieren in kwaliteit. Zo worden onze machines en gereedschappen periodiek gekalibreerd. De kwaliteit van bewerkingen als knippen, strippen en krimpen is daardoor aan de voorkant al bewaakt.

Daarnaast beschikken we over een schone verpakkingsruimte. Hier verpakken we uw assemblages op hoogwaardig niveau, gelijk aan ISO 4 (niet officieel erkend, wel echt getest).

Op onze Cirris-testcomputer meten we de kabels tot maar liefst 256 contactpunten door. Deze zijn daardoor 100% elektrisch getest.

Regelgeving

De EU heeft een richtlijn voor chemische elementen opgesteld: REACH (EG) Nr. 1907/2006. Met het REACH-systeem beheersen we de risico's van chemische stoffen(zoals bij giframpen, brand en explosies), de risico’s op gezondheidsschade bij werknemers en consumenten, en de risico’s op schade aan het milieu. Daarnaast heeft de EU een richtlijn opgesteld voor beperking van gevaarlijke stoffen: RoHs (EG) Nr. 2011/65/EU. Het doel hiervan is het verminderen van het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie:

  • Lood - Pb
  • Kwik - Hg
  • Cadmium - Cd
  • Chroom VI - Cr6+ (zeswaardig chroom)
  • PBB’s (polybroombifenylen)
  • PBDE’s (polybroomdifenylethers)

We vinden het belangrijk om te voldoen aan deze regels en leveren alleen producten die passen binnen deze regelgeving.