Kantoor setting

Case: kabelassemblage voor oplichtende wegmarkering

Voor Heijmans hebben we onlangs meegewerkt aan een oplossing voor nieuwe oplichtende wegmarkering bij de N329 in Oss (Weg van de Toekomst). Door al in een vroeg stadium mee te denken, hebben we een passende, duurzame kabelassemblage ontwikkeld.

Heijmans zocht voor dit project naar een flexibele partner waar ze in de testfase snel mee konden schakelen. Een partner die bovendien kan meegroeien bij eventuele grotere trajecten in de toekomst. Op basis van die eisen hebben ze voor ons gekozen.

OplossingWeg van de toekomst Heijmans
We hebben Heijmans geadviseerd bij het maken van keuzes voor materialen gedurende het hele traject: van de ontwerpfase tot en met de serieproductie die extreme condities in en nabij een wegdek kan weerstaan (zoals vocht, temperatuurverschillen, trillingen, vuil, enzovoorts).

De ‘nieuwe’ Weg van de Toekomst
De belijning bestaat uit een witte doorgetrokken markeringsstreep met daarin oplichtende lichtelementen van één meter. Deze belijning licht op in verschillende kleuren, is volledig programmeerbaar en is een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van lichtlijnen. Bovendien is de verlichting een energiezuinige variant van de traditionele straatverlichting. Uiteraard voldoet deze nieuwe belijning aan de wetgeving voor wegmarkering. 

Het project is in september gerealiseerd en zal in 2017 gebruikt worden voor onderzoek.

Inzichten
Heijmans wil haar inzicht in het gebruik van dit soort technieken vergroten en onderzoek doen naar het gedrag van weggebruikers. De inzichten die dat oplevert, dragen vervolgens bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten die de veiligheid en doorstroming van weggebruikers verhogen.